نخستین جلسه دفتر توسعه پایدار دانشگاه اراک

نخستین جلسه دفتر توسعه پایدار دانشگاه اراک

 

 

 

نخستین جلسه دفتر توسعه پایدار دانشگاه اراک با حضور روسای کارگروه ها و کمیته ها در تاریخ سه شنبه 28 بهمن ماه 1399 در سالن علم الهدی دانشکده فنی برگزار شد. در این جلسه اهداف اصلی این مرکز و مجموعه فعالیت کارگروه ها مورد بررسی قرار گرفت.