هدف 12 :‌ تولید و مصرف مسئولانه

هدف 12 :‌ تولید و مصرف مسئولانه

 

 

تضمین الگوهای تولید و مصرف پایدار

 

۱-۱۲. اجرای «چارچوب ده ساله برنامه های مصرف و تولید پایدار» با مشارکت تمامی کشورها، به رهبری کشورهای توسعه‌یافته، با در نظر گرفتن میزان توسعه و توانایی‌های کشورهای در حال توسعه.

۲-۱۲. دستیابی به مدیریت پایدار و استفاده مؤثر از منابع طبیعی تا ۲۰۳۰.

۳-۱۲. به نصف رساندن سرانه جهانی پسماند غذا در سطوح خرده‌فروشی و مصرف‌کننده، و کاهش اتلاف غذا در طول زنجیره تولید و عرضه از جمله اتلاف پسابرداشت کشاورزی تا ۲۰۳۰.

۴-۱۲. دستیابی به مدیریت مطلوب زیست‌محیطی مواد شیمیایی و سایر پسماندها در تمام چرخه زیستی در انطباق با چارچوب‌های بین‌المللی پذیرفته شده و کاهش چشمگیر رهاسازی آن‌ها در هوا، آب و خاک با هدف به حداقل رساندن اثرات منفی آن‌ها بر سلامت انسان و محیط زیست تا ۲۰۲۰.

۵-۱۲. کاهش چشمگیر تولید پسماند از راه پیشگیری، کاهش، بازیافت و استفاده دوباره تا ۲۰۳۰.  

۶-۱۲. تشویق شرکت‌ها، به ویژه شرکت‌های بزرگ و فراملی به منظور اتخاذ روش‌های پایدار و ادغام اطلاعات مرتبط با پایداری در چرخه گزارش‌دهی.

۷-۱۲. ارتقای شیوه‌های خرید عمومی پایدار منطبق با سیاست‌ها و اولویت‌های ملی.

۸-۱۲. تضمین دسترسی افراد در همه جا به اطلاعات و آگاهی مرتبط با توسعه پایدار و شیوه‌های زندگی هماهنگ با طبیعت تا ۲۰۳۰.

۱۲-الف. حمایت از کشورهای درحال توسعه به منظور تقویت ظرفیت‌های علمی و فنی برای حرکت به سوی الگوهای پایدار مصرف و تولید.

۱۲-ب. گسترش و به کارگیری ابزار نظارت بر تأثیرات توسعه پایدار برای گردشگری پایدار که ایجاد شغل کرده و فرهنگ و محصولات محلی را ترویج می‌کند.

 

۱۲-ج. تعدیل یارانه‌های ناکارآمد سوخت‌های فسیلی که مشوق مصرف بی‌رویه هستند از راه حذف نوسانات بازار در راستای شرایط ملی، از جمله بازسازی ساختار مالیاتی همچنین حذف گام به گام یارانه‌های مضر، در صورت وجود، به منظور بازتاب اثرات زیست‌محیطی و با در نظر گرفتن کامل نیازها و شرایط ویژه کشورهای در حال توسعه و به حداقل رساندن تأثیرات منفی احتمالی بر توسعه به شکلی که از فقرا و جوامع متأثر، محافظت کند.