هدف 13: اقدام برای تغییرات اقلیمی

هدف 13: اقدام برای تغییرات اقلیمی

 

 

اقدام فوری برای مقابله با تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن

 

۱-۱۳. تقویت تاب­‌آوری و ظرفیت قابل انطباق با مخاطرات اقلیمی و بلایای طبیعی در همه کشورها.

۲-۱۳. گنجاندن تدابیر اتخاذ شده در مورد تغییرات اقلیمی در سیاست‌های ملی، راهبرد و برنامه‌ریزی‌ها.

۳-۱۳. بهبود آموزش، اطلاع‌رسانی و ظرفیت‌های انسانی و نهادی در کاهش اثرات تغییرات اقلیمی، سازگاری، کاهش اثرات و هشدار زودهنگام.

۱۳-الف. اجرای تعهد کشورهای توسعه یافته عضو «کنوانسیون چارچوب ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی[۱]» برای هدف استفاده مشترک از سالانه یکصد میلیارد دلار تا ۲۰۲۰ از همه منابع برای پاسخ‌گویی به نیازهای کشورهای در حال توسعه در چارچوب اقدامات برای کاهش معنادار و شفافیت در اجرا و عملیاتی‌سازی کامل "صندوق اقلیم سبز"  از راه سرمایه‌گذاری هرچه زودتر در آن.

۱۳-ب. ترویج ساز و کارهایی برای افزایش ظرفیت جهت برنامه‌ریزی و مدیریت مؤثر مربوط به تغییرات اقلیمی، در کشورهای کمتر توسعه یافته و کشورهای جزیره‌ای کوچک در حال توسعه، از جمله تمرکز بر زنان، جوانان، جوامع محلی و به حاشیه رانده شده.

[۱]  شایان ذکر است کنوانسیون چارچوب ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی، اجلاس اصلی بین‌المللی و بین دولتی برای مذاکرات پاسخ جهانی به تغییرات اقلیمی است.