هدف 7: انرژی پاک و مقرون به صرفه

هدف 7: انرژی پاک و مقرون به صرفه

 

 

تضمین دسترسی به انرژی مقرون به صرفه، مطمئن، پایدار و نو برای همه

 

۱-۷. تضمین دسترسی جهانی به خدمات کم هزینه، قابل اتکا و نوین انرژی تا ۲۰۳۰.

۲-۷. افزایش چشمگیر سهم انرژی تجدیدپذیر در ترکیب انرژی جهانی تا ۲۰۳۰.

۳-۷. دو برابر کردن نرخ جهانیِ بهینه‌سازی بهره‌وری انرژی تا ۲۰۳۰.

۷-الف. تقویت همکاری بین‌المللی برای تسهیل دسترسی به پژوهش و فناوری مربوط به انرژی پاک تا ۲۰۳۰، از جمله انرژی تجدیدپذیر، بهره‌وری انرژی و فناوری‌های پیشرفته و پاک‌ترِ سوخت فسیلی و ترویج سرمایه‌گذاری در زیرساخت انرژی و فناوری‌های انرژی پاک.

۷-ب. گسترش زیرساخت و ارتقای فناوری برای تأمین خدمات نوین و پایدار انرژی برای همه در کشورهای در حال توسعه، به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته، کشورهای جزیره‌ای کوچک در حال توسعه و کشورهای محصور در خشکی، هماهنگ با برنامه‌های حمایتی مربوطه تا ۲۰۳۰.